Teater Afdelings Professionele Teater tot Opleiding

Professionele Teater: Drie tot vyf professionele produksies word jaarliks ​​deur die Klein Libertasteater vervaardig. Die meeste van die produksies word onder leiding van Juanita Swanepoel, die Klein Libertasteater Produksiehuis se regisseur, vervaardig. Sy het reeds verskillende nasionale toekennings vir haar regie ontvang. Hierdie produksies word op kunstefeeste (Volksblad, Aardklop, Innibos, Cederberg, Woordfees, Suidoosterfees, KKNK) en lokale regoor die land opgevoer. Daar word dus deurlopend ‘n inkomste geskep vir professionele en amateur akteurs. Akteurs wat in KLT produksies optree, ontvang gereeld nominasies en toekennings vir hul toneelspel.

Amateur Teater: Voordat die teater in 2015 deur ‘n brand vernietig is, het die Klein Libertasteater jaarliks ​​een amateur dramaproduksie vervaardig – gewoonlik in Desember – waar lede van die gemeenskap die geleentheid gehad het om van ‘n professionele opvoering van hoë gehalte deel te wees. Sover moontlik is amateur akteurs ook gedurende die jaar in professionele produksies gebruik waar hulle die geleentheid gehad het om saam met professionele akteurs op te tree.

Kinder- en jeugteater: Vanweë die lae inkomste potensiaal van kinder- en jeugproduksies doen die Klein Libertasteater hierdie produksies gewoonlik slegs in opdrag. Die teater het in die verlede al verskeie kere kindervertonings en sekondêre skool produksies in opdrag van die KKNK gedoen. Daar word ook gereeld omgewingsbewusmakings opvoerings in Engels, Afrikaans en isiXhosa in opdrag van die Kaapse Wynland-distriksmunisipaliteit in die Stellenbosch, Drakenstein, Witzenberg en Breedevallei-gebiede gedoen.

Musiekteater: Die KLTKoor is in 2011 deur Rika Vermeulen gestig en was afhanklik van donasies en borge om optimaal te funksioneer. Met hul eerste konsert het die koor ‘n staande ovasie gehad. Hulle het oorweldigende uitdagings oorleef, waarvan die ergste die brand was wat die Klein Libertasteater verwoes het.

Die koor het al saam met verskeie bekende kunstenaars soos Francois van Coke, Leroi Nel, drie operasangers, ‘n snaartrio en ‘n rockband opgetree. Die KLTKoor het ook by die Solms-Delta Oesfees en die US Woordfees opgetree en het saam met Coenie de Villiers op VIA TV verskyn. Sedert die verlies van ons teatergebou moes die koor van die Klein Libertasteater afstig.

m_IMG_20180407_155655

Gemeenskapsteater: Die Klein Libertasteater verbind hom tot projekte in die gemeenskap in en om Stellenbosch met die doel om:

 • Jong mense op ‘n konstruktiewe manier besig te hou en diegene wat in kultuur belangstel te akkommodeer
 • Jongmense te motiveer en hoop te skep
 • Selfvertroue en selfbeeld te bou
 • Probleemoplossing te leer
 • Leiers te ontwikkel
 • Kreatiwiteit te stimuleer
 • Konsentrasie te verbeter
 • Vaardighede uit te brei
 • By te dra tot ‘n gebalanseerde en toepaslike stel normes en waardes
 • Werk te skep en entrepreneurskap aan te moedig

Opleiding Teater, Radio, TV en Film

Daar is ‘n geweldige behoefte by jongmense tussen die ouderdomme van 18 en 30 jaar om opgelei te word in die verskillende dissiplines van teater, radio, TV en die filmbedryf. Voor die brand in 2015 het die Klein Libertas-teater informele opleiding aangebied, maar was in die proses om in 2016 met meer formele opleiding te begin.

m_IMG_20180407_162153

Die kurrikulums vir die onderstaande opleidingsprogramme was reeds beplan, ontwerp en opgestel in samewerking met die Departement Drama van die Universiteit van Stellenbosch en ander professionele kundiges in die vermaaklikheidsbedryf toe die teatergebou in 2015 afgebrand het. Daar was ook ‘n lang lys mense wat vir die programme in 2016 wou inskryf.

Opleidingsplan

Die volgende keusevakke sou deel van die kursus TONEELSPEL AS ‘N PROFESSIE wees:

  • Spraak, Regie,Grimering, Kostumering, Poppespel, Rekwisiete, Ontwerp en konstruksie, Beplanning en skryf van ‘n teks, Verhoogbestuur, Bemarking, Teater Administrasie

Alle studente sou aan 2 produksies deelneem.

MIKROFOON OPLEIDING EN RADIOWERK sou die volgende afdelings dek:

 • Gebruik van verskillende stemtegnieke
 • Ontleding en hantering van teks
 • Individuele- en groepwerk
 • Byklanke
 • Klankbaan
 • Opnames

“TV AANBIEDING en FILM  INDUSTRIE as ‘n LOOPBAAN” sou die volgende afdelings dek:

TV aanbieding, TV onderhoudsvoering,TV- en FILMspel, TV- en FILM oudisie tegnieke, Die netwerk van TV en FILM industrie, Uitkomste van generiese TV en Film kommunikasie, Visuele kommunikasie, Ouditiewe kommunikasie, Vokale en verbale kommunikasie